สารจากคณะกรรมการ


นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องฮอตที่คุยกันใน LINE ของทันตแพทย์เกือบทุกกลุ่มคือเรื่องการต่ออายุ ใบอนุญาต และ CE หรือ การศึกษาต่อเนื่อง ประเด็นที่พูดกันอย่างน่ากลัวคือทันตแพทยสภาจะยึด ใบอนุญาตถ้าใครไม่ทำCE บางคนบอกอีกว่าไม่ทำCEจะถูกลงโทษประหาร ทำให้ตื่นตระหนก ไปทั่วสภาเลยต้องออกแถลงการณ์ ชี้แจง แต่อีกหลายท่านก็ยังคาใจอยู่ ผมจึงขอทำความเข้าใจอีกครั้ง ไม่อยากให้ต้องกังวลกันครับ

ผมขอบอกว่า "ทันตแพทยสภาไม่ใจร้ายยึดใบ อนุญาตใครตามอำเภอใจ"

กรรมการสภาเกือบทุกคนเป็นทันตแพทย์เราไม่ทำร้ายพวกเดียวกันเองโดยไม่มีเหตุผลหรอกครับ เรื่อง CE วันนี้กลายเป็นภาคบังคับไปแล้ว

เพราะพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฉบับที่สองที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2559 กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ฉบับปี 2537 โดยมีเหตุผลต้องการให้ทันตแพทย์มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ วิทยาการต่างๆที่เปลี่ยนไปพูดง่ายง่ายคือต้องการให้ ทันตแพทย์ได้อัพเดทความรู้อยู่เสมอ ทำให้ ประชาชนได้รับบริการที่ดีทันสมัยมีประสิทธิภาพ กฎหมายนี้แบ่งทันตแพทย์เป็นสองกลุ่ม

กลุ่มใหม่คือผู้ที่จบหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ใบอนุญาตจะมีได้ไม่เกินห้าปีเมื่อครบห้าปีต้องต่อใหม่ การต่อ ใช้การศึกษาต่อเนื่องมาประกอบ

อีกกลุ่มเป็นกลุ่ม รุ่นเก่า ที่จบก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มนี้ยังได้ใบ อนุญาตตลอดชีวิตแต่ต้องเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องตามที่ ทันตแพทยสภากำหนด ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใหม่ เพราะกฎหมายเขียนชัดเจน ปัญหาอยู่ที่กลุ่มเก่าที่มีอยู่กว่า 15,000 คน กฎหมายเขียนไม่ชัดเจนบอกว่าต้องเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องตามที่ทันตแพทยสภากำหนด คำถามคือถ้าไม่เข้าร่วมจะได้ไหม? จะให้สภาทำอย่างไร? ปกติกฏหมายต้องมีสภาพบังคับคือบอกชัดเจนว่าถ้าไม่ทำหรือฝ่าฝืนจะได้รับโทษอะไรกฎหมายฉบับนี้ไม่บอกให้มาคิด กันเอง ตีกันเอง

เราเลยต้องเอาคำถามนี้ไปถามคนออกกฏหมายว่าถ้ามีคนไม่ทำจะให้ทำอย่างไร เขาบอกว่า ถ้าไม่ทำใบ อนุญาตก็ต้องไม่มีผล ไม่มีผลหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าใช้ไม่ได้นั่นคือต้องพักไว้ก่อน เราก็ยังไม่แน่ใจ ไปถามนักกฎหมายอีกเขาบอกว่าต้องดูที่เจตนารมย์ของกฎหมายดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกันคนรุ่นใหม่ใบอนุญาตมีห้าปีถ้าไม่ทำ CE ก็ต่อไม่ได้ใบอนุญาตขาดทำงานไม่ได้คนรุ่นเก่าก็ต้องใช้เกณฑ์แบบเดียวกันถ้าไม่ทำ CE ใบอนุญาต ก็ต้องพักไว้ก่อนเช่นเดียวกันซึ่งก็จะไม่เกิดสองมาตรฐานในวิชาชีพเดียวกัน เอาให้แน่ใจก็ไปดูของเภสัช กฎหมายออกก่อนเราหนึ่งปีเขียนเหมือนกันเรียกว่าลอกกันมาเลย เภสัช ออกข้อบังคับให้คนรุ่นเก่าใบอนุญาตถูกพักใช้ถ้าไม่ทำ CE ทันตแพทยสภาจึงไม่มีทางเลือกเป็นอื่น ต้องร่างข้อบังคับออกมาอย่างนี้ ของเภสัชให้พักเลยโดยไม่มีกระบวนการ สืบสวนสอบสวนเราก็รู้สึก ว่าอาจไม่เป็นธรรม จึงออกแบบให้มีกระบวนการพิจารณาก่อนใช้แบบเดียวกับการพิจารณาคดีทางจรรยาบรรณเพื่อให้เป็นธรรมบางคนอาจมีเหตุจำเป็นที่ เข้าร่วมไม่ได้เช่น ป่วยเป็นระยะเวลานานหรือมีเหตุสุดวิสัยกรรมการก็ยังใช้ดุลย์พินิจในการผ่อนผันให้ได้ดูแล้วน่าจะเป็นธรรม มากกว่า

จะบอกว่าพักใช้เหมือนคดีจรรยาบรรณก็ไม่ใช่ คดีจรรยาบรรณมี โทษสี่ระดับคือว่ากล่าวตักเตือนภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตโทษพักใช้ใบอนุญาตเป็นโทษที่รุนแรงเรามักใช้กับการกระทำผิดจรรยาบรรณที่รุนแรง เช่นเอาหมอเถื่อนมาทำร้าน โทษพักใช้มักกำหนดระยะเวลาเช่นหกเดือนหนึ่งปีสองปีการพักใช้ในกรณีนี้เราไม่ได้กำหนดเวลา

ถ้ามี CE ไม่ครบก็ขอให้หยุดงานแล้วไปทำให้ครบ พอครบก็มาขอสิทธิ์คืนได้ทันทีเลยเหมือนเด็กนักเรียนครูให้ทำการบ้านเกิดลืมทำ ไม่มีการบ้านส่ง ครูไม่ให้เข้าห้องเรียนให้ทำการบ้านให้เสร็จก่อนพอทำเสร็จก็ให้เข้าห้องเรียนตามปกติ ตอนเป็นเด็กผมก็เคยโดน

ถามว่าถ้าเห็นว่าวิธีนี้ดูรุนแรงไปจะมีวิธีอื่นมาใช้ได้ไหม บางคนเสนอว่าให้ตัด สิทธิ์การเลือกตั้งหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดูแล้วคงไม่ได้ผลเพราะทุกวันนี้เวลาเลือกตั้งมีคนมาใช้สิทธิ์แค่ 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าใช้วิธีนี้ก็เข้าทางพวกนอนหลับทับสิทธ์ วิธีอื่นก็ยังมองไม่เห็นจะใช้วิธีจูงใจในทางบวกก็เคยทำมาแล้วหลายวิธี เคยแจก iPad iPhone ไปหลายเครื่องก็ยังไม่ได้ผล ออกประกาศยกย่องคนที่เข้าร่วมมีคะแนนอันดับสูงก็ยังไม่เป็นแรงจูงใจมากพอมีคนเข้าร่วมเพียง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

ผมคุยที่มาที่ไปของกฎหมายเสียยืดยาวจะไม่คุยก็ไม่ได้ เพราะสำคัญและอยากให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ตอนหน้าผมจะคุยเรื่องรูปแบบของการศึกษาต่อเนื่องที่จะจัดให้ท่านเข้าร่วมทำได้ง่ายง่ายสะดวกสบายอย่างไร

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 10 ธ.ค. 2559


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559