ประกาศทันตแพทยสภา

ติดตามประกาศใหม่ การจัดซื้อ จัดจ้าง และกิจกรรม ของทันตแพทยสภาได้ที่นี่

อ่าน

ทันตแพทย์จบใหม่

ตรวจสอบชื่อทันตแพทย์จบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาได้รับการอนุมัติใบอนุญาตได้ที่นี่

อ่าน

ตรวจสอบทันตแพทย์

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลและวิทยฐานะของทันตแพทย์ของท่านได้ที่นี่

อ่าน