ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่