ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการทันตแพทยสภา

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการทันตแพทยสภา ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการทันตแพทยสภา จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม  2560 – 19 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่