ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 - 30 สิงหาคม 2561 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่