ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

 

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่