ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ขอเชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภา ร่วมตรวจสอบสิทธิ์การลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งอัปเดตฐานข้อมูล เพื่อจัดทำทะเบียนสิทธิ์สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568) ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่

https://dentalcouncil.or.th/pdf/E_voting_10_09072564.pdf

สามารถอัปเดตข้อมูลของสมาชิก ได้ที่

http://member.dentalcouncil.or.th

ทุกเสียงของคุณมีคุณค่าต่อวิชาชีพและประชาชน 

อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10

#TDC10 #เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา #ทุกเสียงมีคุณค่า