ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

 

Link สำหรับการลงทะเบียนประชุมวิชาการ คลิกที่นี่

หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

กระทรวงสาธาณสุข

กรุงเทพมหานคร

คณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด