ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง สถาบันสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศฯ คลิกที่นี่

คำขอชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม คลิกที่นี่