สารจากคณะกรรมการ


นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

ตอนที่แล้วผมได้คุยเรื่องความเป็นมาเป็นไปของกฎหมายเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจว่าทันตแพทยสภามีความจำเป็น ในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างไรบ้าง ฉบับนี้ผมจะขอคุยเรื่องรูปแบบของการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพที่เรากำลังจะทำกัน ผมเชื่อว่าเมื่อท่านทราบแล้วน่าจะสบายใจขึ้น

รูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเป็นอย่างไร ??

เราตกลงกันว่าการศึกษาต่อเนื่องจะไม่เน้นแค่เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการเท่านั้น เพราะหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลมาประชุมได้ลำบาก เสียค่าใช้จ่ายมาก รูปแบบที่จะเน้นคือ การศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเองโดย CDEC จะทำบทความออนไลน์จำนวนมากไว้ในระบบเป็นบทความไม่ยาวมากประมาณไม่เกินสองหน้ากระดาษเอสี่พออ่านจบตอบคำถามท้ายบทห้าข้อมีคำเฉลยไม่เน้นเรื่องถูกผิด ก็ได้ 2 -3 หน่วยแล้ว บทความหนึ่งใช้เวลาอ่านไม่นานบทความนี้จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายสาขาเเยกเป็นบทความเกี่ยวกับความรู้ใหม่ เช่น ยาใหม่ที่ออกมาใช้แล้วมีผลต่อการรักษาของทันตแพทย์ บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการทำงานเช่นถอนฟันแล้วรากหักเข้าไซนัสจะทำอย่างไร หรือบทความเกี่ยวกับเทคนิควิธีการรักษาแบบใหม่หรือ บทความที่ทุกคนต้องรู้และต้องอัพเดทกันทุกห้าปี เช่นการจัดการกับภาวะฉุกเฉินในคนไข้ที่เกิดในคลินิกทันตกรรม รวมทั้ง บทความด้านจรรยาบรรณที่พบบ่อยเอาคดี ฟ้องร้องที่สภาตัดสินแล้วมาวิเคราะห์มาเรียนรู้กัน รวมทั้งวิธีการป้องกันการฟ้องร้องและหากถูกฟ้องร้องมาที่สภา หรือที่ศาล จะต้องทำอย่างไร ทั้งหมดเอาขึ้นออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้ามาเลือกอ่านได้ ตามความพอใจได้ตลอดเวลา จะอ่านในระหว่างพัก รอคนไข้หรือหลังจากทำคนไข้เสร็จหรือตอนกลางคืนที่บ้านก็ได้เรียกว่า อยากทำศึกษาต่อเนื่อง เวลาไหนก็ทำได้เลย ไม่มีข้อจำกัด วิธีนี้นอกจากสะดวกแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยได้หน่วยไม่ยากเราจะใช้วิธีนี้ เป็นหลัก ขณะนี้ CDEC กำลังรวบรวมบทความอยู่จะให้มีจำนวนมากเพื่อให้เลือกช็อปได้ตามความพอใจ และหากท่านผู้ใดมีบทความที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษเอสี่มีคำถามห้าข้อ หรือถ้าเป็นบทความยาวคำถาม 10 ข้อก็ได้ส่งมาที่ ทันตแพทยแพทยสภาหรือ CDEC เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองก่อน บทความที่ได้รับการพิจารณาจะมีค่าตอบแทนเป็นทั้งเงินและหน่วยการศึกษาต่อเนื่องให้เจ้าของบทความด้วย

นอกจากนี้ทันตแพทยสภาและ CDEC จะช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่งและโรงพยาบาลที่พร้อมให้เป็นสถาบันเครือข่ายหลัก ที่สามารถจัดการประชุมวิชาการและให้หน่วยการศึกษาต่อเนื่องได้ด้วยตนเองทำให้สะดวกในการจัดประชุมวิชาการอาจจัดทุกเดือน หรือทุกสองเดือน เชิญวิทยากรเก่งๆ มาบรรยายหรือจัดกันเองในพื้นที่ให้ทันตแพทย์ในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมได้ วิธีนี้จะช่วยให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียน้อย ได้พบปะกัน ทำให้เกิดความสามัคคี ของทันตแพทย์ ในจังหวัดด้วย

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนต่อ

ก็ไม่ต้องกังวลเพราะท่านจะได้หน่วยการศึกษาต่อเนื่องปีละ 20 หน่วย โดยส่งหนังสือรับรองจาก สถาบันที่เรียนมาให้ CDEC เท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังสามารถได้หน่วยอีกหลายวิธีเช่นการเขียนบทความ รายละเอียดต่างๆ ดูได้ในเว็บไซต์ของ CDEC

ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องที่จะจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดย

​จะพยามทำให้ทุกท่านสะดวกเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดครับ

ฉบับหน้าผมจะได้พูดถึงวิธีการได้หน่วยจะได้อย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าได้กี่หน่วยแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามครับ

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 16 ธ.ค. 2559


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559