สารจากคณะกรรมการ


นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

ตอนที่แล้วผมได้คุยเรื่องรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องที่เราจะจัดทำกันเป็นอย่างไรบ้างท่านคงพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าเข้าถึงได้ไม่ยาก โดยเฉพาะบทความออนไลน์ ที่จะจัดทำขึ้นเราจะไม่เน้นที่การประชุมเพียงอย่างเดียว ฉบับนี้ผมจะคุยเรื่องจำนวนหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ที่ต้องการเป็นเท่าไหร่ วิธีการได้หน่วย. และการตรวจสอบจำนวนหน่วยสะสมที่ได้รับได้อย่างไร

ทำไมต้อง 100 หน่วยในห้าปี??

100 หน่วยได้ห้าปีได้จากความเห็นส่วนใหญ่ของทันตแพทย์จากแบบสอบถามและการไปพบปะสมาชิกของกรรมการซึ่งตรงกับ ของเภสัช

ถามว่าเอาต่ำกว่านี้ได้ไหม

จริงๆก็ทำได้ แต่...เราต้องตอบคำถามคนทั่วไปให้ได้ว่าทำไม?โดยเฉพาะถ้าต่ำกว่าวิชาชีพข้างเคียง

เราตัดสินใจเอา 100 หน่วยเฉลี่ยปีละ 20 หน่วย

ถ้าไม่อยากไปประชุม เดือนหนึ่งอ่านบทความ ออนไลน์ สองเรื่องก็ น่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าทำได้ในห้าปีแรกถือเป็นการทดลองระบบก่อนแล้วจะประเมินผลอีกครั้ง ห้าปีแรกนี้จึงให้ แต้มต่อจำนวนมาก เช่น 

  • ท่านเข้ามาอัพเดทข้อมูลส่วนตัวในระบบของ CDEC ก็ได้ 20 หน่วย
  • คนที่ทำคลินิกเป็นประจำ หรือสอนหรือออกโครงการต่างๆที่ใช้ความรู้ทางทันตแพทย์ก็ได้ 20 หน่วย
  • คนเก่าที่มีหน่วยสะสมอยู่ย้อนหลังไปหนึ่งปีก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สามารถเอาหน่วยสะสมที่มีอยู่มาใช้ได้อีกไม่เกิน 20 หน่วย

สรุปแล้ว ทำเพิ่มเพียง 40 ถึง 60 หน่วย เท่านั้น ในห้าปี เท่ากับ อ่านบทความประมาณเดือนละหนึ่งเรื่อง ซึ่งน่าจะทำได้อย่างแน่นอน ผมจึงไม่อยากให้ทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวล กับปัญหานี้ครับ

วิธีการจะได้หน่วยจะต้องทำอย่างไร?

..แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มจากปกติเลย หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย CDEC หรือสถาบัน เครือข่าย หลัก ของCDEC เช่น เมื่อท่านล็อกอินเข้าไปอ่านบทความออนไลน์ของ CDEC หลังจากตอบคำถามท้ายบทเสร็จทันก็จะได้หน่วยทันทีหน่วยนี้ก็จะไปสะสมอยู่ใน Account ของท่าน หรือเมื่อท่านไปร่วมประชุมวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันเครือข่ายหลักของ CDEC ท่านก็จะได้หน่วยทันทีภายหลังการประชุมหรือจบกิจกรรมที่เข้าร่วม ส่วนการประชุมที่ไม่ใช่สถาบันเครือข่ายหลักของ CDEC ท่านต้องแจ้งและส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมมาให้ CDEC

พิจารณาจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองได้กี่หน่วยแล้ว?? ทันตแพทยสภาและCDECจะพัฒนาระบบข้อมูลส่วนตัวของ ทันตแพทย์ ทุกคน เเละเปิดตัวในเวบสภาใหม่ต้นปี 2560 นี้ ในระบบนี้ท่านสามารถตั้งรหัส เองและเข้าไปดูหน่วยสะสมของท่านได้ตลอดเวลาอย่าวที่บอกทุกครั้งที่ท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการในสถาบันเครือข่ายหลักของCDEC ท่านจะได้หน่วยโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ท่านอ่านบทความออนไลน์ของ CDEC และตอบคำถามท้ายบทท่านก็จะได้หน่วยโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าได้หน่วยตามที่ควรจะได้หรือไม่ ทำให้ท่านรู้ว่าได้กี่หน่วยแล้วขาดเท่าไหร่และเมื่อถึงปีที่สี่ทันตแพทยสภาก็จะแจ้งเตือนให้ท่านไ้ดทราบเช่นเดียวกัน

สรุปสุดท้าย

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทันตแพทยสภาและศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะจัดทำขึ้นเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ถ้าจะบอกว่ามันเป็นวิกฤติ ของวิชาชีพทำให้เรายุ่งยากขึ้น ก็อาจจะใช่ แต่เราก็เห็นโอกาสดีดีหรือประโยชน์หลายอย่างที่เราจะได้รับจากวิกฤตินี้เช่นกัน ผมขอย้ำหลักการดำเนินการในเรื่องนี้คือ ให้เป็นภาระของทันตแพทย์น้อยที่สุด เข้าร่วมง่ายทำได้ไม่ยุ่งยาก ทำแล้วทันตแพทย์ได้ประโยชน์ ประชาชนได้ประโยชน์ วิชาชีพได้ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และมีศักดิ์ศรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เราจะร่วมกัน ช่วยกัน พัฒนาวิชาชีพของเราให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับศรัทธาจากประชาชน 

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 19 ธ.ค. 2559


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559