สารจากคณะกรรมการ


สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ตามที่ท่านอาจารย์ไพศาล นายกทันตแพทยสภา ได้มีบัญชาให้ผมไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร ผมได้เดินทางไปและกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1-2 ส.ค.ที่ผ่านมา ขอเรียนสรุปภาพรวมดังนี้ครับ

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 40 ปี สาเหตุเกิดจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายวัน ประกอบกับเขื่อนเก็บน้ำห้วยทราย 2 ที่อยู่บนภูพานแตก จึงทำให้น้ำไหลบ่าเข้าอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว (8 โมงเช้าของวันศุกร์ที่ 28 ก.ค.น้ำอยู่ในระดับฟุตบาท แต่เวลา 11.00 น. ระดับน้ำสูงถึงหลังคารถเก๋ง) เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน และไม่มีการประกาศเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งคลินิกทันตกรรม

อำเภอเมืองสกลนคร มีคลินิกทันตกรรมรวม 13 แห่ง ได้รับผลกระทบอย่างมาก 9 แห่ง มี 1 คลินิกที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน และมีอีก 1 คลินิกที่เพิ่งลง Unit ตัวใหม่ อำเภออื่นที่ประสบอุทกภัยได้แก่สว่างแดนดิน วาริชภูมิ วานรนิวาส และพรรณานิคม คลินิกทันตกรรมไม่ได้รับผลกระทบ คลินิกทั้ง 9 แห่งประสานบริษัทขาย/ดูแล Unit แล้ว ขณะนี้บริษัท Mid West ได้ถึงพื้นที่ และอยู่ในระหว่างการให้บริการ สิ่งที่สมาชิกขอความช่วยเหลือทันตแพทยสภา คือการเป็นตัวกลางต่อรองกับบริษัทจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม ให้ช่วยลดราคา หรือ ขายในราคาพิเศษเพื่อช่วยแบ่งแบาภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟื้นฟูคลินิกตามมาอีกในช่วงนี้

นอกจากนี้ยังพบว่ามี รพ.สต. 2 แห่ง ถูกน้ำท่วม(รพ.สต.โพนแพง/ รพ.สต.บ้านกลาง) และมี Unit และอุปกรณ์ทันตกรรมจมน้ำ เสียหายอย่างมาก คุณหมอทรงพล ทันตแพทย์ สสจ.สกลนคร ได้ประสานให้การช่วยเหลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอนำเรียนข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือสมาชิกต่อไปครับ ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากคุณหมอกวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานี คุณหมอทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร และ คุณหมอพรชัย ไตรยราช หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.สกลนคร ที่ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ รวมทั้งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยเหลือสมาชิกในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559