news3
readmore

9 คำถามกับประเด็นร้อนๆ

โฆษณาสถานพยาบาล (คลินิก) ต้องได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเผยแพร่สู่ประชาชนได้

news3
download

การรับรองทันตแพทย์ต่างประเทศ

ข้อกำหนดต่างๆในการรับรองทันตแพทย์จากต่างประเทศ ติดตามได้ที่นี่

news3
download

ข้อแนะนำทางปฎิบัติสำหรับการเอกซเรย์

คลินิกทันตกรรมต่างๆ ควรรู้

news3
download

คิดจะส่งลูกไปเรียนนอก...โปรดอ่าน!!!

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนทันตแพทย์ในต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ

news3
download

เปิดตัว เว็บไซต์โฉมใหม่โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

news3
download

คำแนะนำในการดูแลเครื่องมือหลังน้ำท่วม

เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน ด้วยความห่วงใย ทันตแพทยสภา

news3
download

เตือนอันตรายจัดฟันรู้เท่าไม่ถึงการณ์-เด็กในคลิปบอกไม่ทำอีกแล้ว

ทันตแพทย์เกิดความห่วงกังวลจะได้รับอันตรายจากการเล่นสนุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

news3
download

ศิลปะในการบูรณะฟันหน้า

วัสดุเรซินคอมโพสิตที่ใช้บูรณะฟันหน้า ปัจจุบันจัดเป็นวัสดุที่สามารถเลียนแบบ ธรรมชาติของฟันได้ค่อนข้างดีมาก ...

news3
readmore

จัดฟันแฟชั่น อันตรายที่คาดไม่ถึง

เริ่มต้นในช่วงปี 2547 ได้มีกระแสนิยมในการจัดฟันแฟชั่น ที่ใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่าง ๆ

news3
download

พระไตรปิฎก

สั้นๆอ่านง่ายๆ สำหรับทันตแพทย์ชาวพุทธค่ะ ...

news3
download

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

สมุดความรู้ พร้อมภาพประกอบ 4 สี แนะนำข้นตอนการบำรุงรักษา และ บูรณะฟันเพื่อความงาม ...

news3
download

คู่มือสมาชิกใหม่ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ทุกคนที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สมาชิกทันตแพทยสภา ประกอบด้วย ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ...

news3
readmore

บทสัมภาษณ์ พล.ร.ท.ทพ.สุรัตน์ นัยสวัสดิ์ และ คุณกุณฑล นัยสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมาของแลบสายน้ำทิพย์

news3
download

เครื่องฉายแสง CURING LIGHT MACHINE

เปรียบเสมือนกระบี่คู่ใจจอมยุทธผู้เก่งกาจ กระบี่กีหากถูกใช้ได้ถูกต้อง และดูแลรักษาดี ย่อมสร้าง...

news3
readmore

ทันตแพทย์ไทย รู้ทัน ไข้หวัดใหญ่ 2009

ซึ่งมี การระบาดแพร่กระจายเป็น อย่างมากในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในคลินิก ...

news3
readmore

DENTAL EDUCATION IN THAILAND

Thailand is geographically located in southeast Asia and its population is 63 million. ...