ทะเบียนประวัติทันตแพทย์

ทันตแพทยสภาขอเรียนเชิญพี่น้องทันตแพทย์ทุกท่าน ร่วมกันจัดทำข้อมูลโพรไฟล์ของท่านเองอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจให้กับประชาชนที่เข้ารับรักษาหรือใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม

เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์ของโพรไฟล์ โปรดเตรียมเอกสารสำคัญ* ให้ครบถ้วนเสียก่อนเริ่มทำการลงทะเบียนประวัติครั้งนี้ จะช่วยให้ตัวท่านไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาทำใหม่ซ้ำหลายครั้ง โปรดอ่านข้อแนะนำและปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด ระบบลงทะเบียนตัวนี้จะเก็บข้อมูลอย่างง่าย และไม่ซับซ้อน ดังนั้นท่านควรทำให้เสร็จในครั้งเดียว

ถ้าหากท่าน ได้ทำการ ลงทะเบียนแรกเข้า เข้าเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์ CDEC โฉมใหม่โดยสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่มีความจำเป็นต้อง ทำแบบฟอร์มชุดนี้ เพราะระบบค้นหาประวัติทันตแพทย์ จะดึงโพรไฟล์ของท่านจาก CDEC มาแสดงผล

เอกสารและข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมได้แก่
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติเท่านั้น ไม่ได้นำไปเผยแพร่บุคคลภายนอก
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา เช่น ชื่อสถาบัน สาขาวิชา และ ปีการศึกษาที่จบ
 • ภาพโพรไฟล์เปิดเผยต่อสาธารณชน
  • ภาพเดี่ยว มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในภาพ จะเป็นไฟล์ภาพจาก Photo Studio หรือ ถ่ายเองด้วยโทรศัพท์มือถือ ก็ได้
  • ห้ามใช้ภาพแสกนจากภาพถ่าย หรือ ถ่ายซ้ำจากภาพถ่าย เพราะคุณภาพของภาพที่ด้อยคุณภาพ จะทำลายภาพลักษณ์ของตัวท่านเอง
  • หน้าตรง กริยาสำรวม แต่งกายสุภาพ ให้เหมาะสมกับวิทยฐานะและภาพลักษณ์อันดีงามของทันตแทพย์ไทย
  • ภาพแนวตั้งเท่านั้น ห้ามใช้รูปแนวนอนโดยเด็ดขาด กรุณารับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของตัวท่านเองด้วยการ Crop ภาพของท่านให้เรียบร้อย
  • สัดส่วนและขนาดภาพที่เหมาะสม ใช้แบบเดียวกับภาพที่ใช้ใน Passport ที่มีอัตตราส่วน ความกว้าง:ความสูง 3:4
  • ภาพถ่ายอายุไม่เกิน 6เดือน
ข้อมูลสำคัญต้องแสดงต่อสาธารณชนได้แก่
 • วุฒิการศึกษาด้านทันตกรรม จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง ซึ่งท่านจะต้องกรอกชื่อมหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
 • เฉพาะในช่องสาขาวิชา ท่านสามารถปล่อยว่างเว้นไว้ได้ ใน กรณีที่เป็นวุฒิระดับปริญญาตรีเท่านั้น
 • สำหรับวุฒิอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โปรดระบุสาขาวิชา
 • สำหรับวุฒิอื่นๆ ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและยังไม่มีในระบบฐานข้อมูล โปรดแจ้งทันตแพทย์สภาพร้อมหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

เมื่อท่านเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว โปรดเริ่มเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ด้วยการกรอก ชื่อ-สกุล และ เลข (ท) ของท่านในช่องด้านล่างแล้วกดปุ่มค้นหา

ในกรณีที่พบปัญหาโปรดอ่านตรงนี้
 • หากไม่พบประวัติเก่าของท่าน โปรดติดต่อทันตแพทยสภา เพื่อยืนยันตัวตนของท่านและกู้คืนข้อมูลเดิม
 • หากพบประวัติของท่านแล้ว แต่ มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือผิดเพี้ยนโปรดแก้ไข ด้วยตัวท่านเอง
 • หากท่านยังไม่มีเลขบัตรประชาชนในระบบ เจ้าหน้าที่แอดมินจะเป็นผู้กรอกให้ท่านเอง โดยดูจากสำเนาบัตรประชาชนที่ท่านแนบมา
 • หากข้อมูลอื่นๆที่ผิด แต่อยู่ในส่วนที่ล๊อคไว้ไม่ให้แก้ โปรดทำการลงทะเบียนส่วนอื่นๆให้แล้วเสร็จก่อน แล้วค่อยแจ้งปัญหาของท่านทางอีเมล