ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ในวาระดิถีปีใหม่ไทย ประชุมทันตแพทยสภาเดือนเมษายนนี้จึงมีการรดน้ำดำหัวกันตามประเพณี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 จากการประชุมทันตแพทยสภา ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและขึ้นปีใหม่ไทย กรรมการทันตแพทยสภาจึงร่วมกันแต่งกายชุดไทยและมีการรดน้ำดำหัวแก่ พลโทพิศาล เทพสิทธา ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวณิชและทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ เพื่อเป็นสิริมงคล