ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกาหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 8 - 31 มกราคม 2561 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่