ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา(ศ.ป.ท.)

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งธุรการ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 27 ตุลาคม 2560 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่