ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่