ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537

เวทีแรก 
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 
ณ.ห้องประชุมสุทธาสิโนบล 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และเชิญร่วมรับฟังไฟล์เสียงได้ที่

https://1drv.ms/u/s!AlnCGW2WXsODxibO-qQjZEo0Kyls