แปรงสีฟัน

  การแปรงฟันเป็นวิธีกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหารที่ตกค้างอยู่บนตัวฟัน รวมทั้งเป็นการนวดเหงือกรอบ ๆ ตัวฟัน การเลือกใช้แปรงสีฟันควรเลือกด้ามแปรงที่มีลักษณะตรง ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ด้ามแปรงควรจับถนัดมือ ส่วนหัวของแปรงมีลักษณะมนกลม สอดเข้าไปทำความสะอาดฟันทุกซี่ในช่องปากได้ง่าย และแปรงได้ทีละหลาย ๆ ซี่ ชนิดของขนแปรงควรเลือกใช้ขนแปรงไนลอนชนิดอ่อน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.2 มิลลิเมตร ความยาวของขนแปรงทุกเส้นยาว 10 มิลลิเมตร ปลายขนแปรงมีลักษณะมนกลม เรียบ และไม่แตกปลาย ขนแปรงมีสปริงตัวดีไม่ว่าแห้งหรือเปียกชื้น ขนแปรงมี 3-4 แถว กลุ่มขนแปรงแต่ละกลุ่มมีขนแปรงไม่เกิน 36-44 เส้น เพื่อทำความสะอาดง่าย ไม่ให้เศษอาหาร แบคทีเรีย และเศษของยาสีฟันสะสมที่ขนแปรง นอกจากนี้ ลักษณะการจัดเรียงของขนแปรงดังกล่าวจะทำให้แต่ละเส้นช่วยพยุงซึ่งกันและกันเมื่อได้รับแรงกด
วิธีจับด้ามแปรงสีฟัน โดยการวางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บริเวณด้านข้างของแปรง เพื่อจะกดและพลิกแปรงสีฟันไปตามตำแหน่งของฟัน ส่วนนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยจับด้ามแปรงสีฟันไว้ การกดแปรงใช้แรงจากกล้ามเนื้อแขนสำหรับการแปรงทุกวิธี
วิธีการแปรงฟัน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ของการแปรงฟัน มีหลายวิธี แต่ทุกวิธีที่แปรง ต้องให้ฟันทุกซี่ ทุกด้าน สะอาด กำจัดคราบจุลินทรีย์ให้มากที่สุด วิธีที่แนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป คือวิธีแปรงฟันแบบขยับปัด (Modified bass technique) ร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ความถี่ในการแปรง อย่างน้อยวันละ 2 เวลาที่ใช้แปรงอย่างน้อยครั้งละ 3-5 นาที
วิธีการแปรงฟันแบบขยับปัด (Modified bass technique) โดยวางแปรงสีฟันให้แนวของด้ามแปรงขนานกับแนวการเรียงตัวของฟัน วางขนแปรงให้อยู่บริเวณคอฟันกับขอบเหงือก โดยวางบริเวณละ 2-3 ซี่ ปลายขนแปรงวางทำมุมประมาณ 45 องศากับแกนฟัน และชี้ไปทางปลายรากฟัน โดยมีขนแปรงอย่างน้อยหนึ่งแถวอยู่บนเหงือก สำหรับด้านลิ้นของฟันหน้าให้วางแปรงในแนวยืน แปรงครั้งละหนึ่งซี่ โดยปลายขนแปรงอยู่บริเวณคอฟันกับขอบเหงือก ทำมุม 45 องศา กับด้านลิ้นของฟัน และชี้ไปทางปลายรากฟัน ถ้าฟันหน้าที่มีลักษณะส่วนโค้งกว้างพอ อาจวางแปรงตามแนวนอนเหมือนในฟันหลัง หลังจากวางแปรงถูกต้องแล้ว ให้ออกแรงกดเบา ๆ จนขนแปรงงอเล็กน้อย ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกและซอกฟัน ลึกประมาณ 0.5 – 1 มิลลิเมตร แต่ขนแปรงส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณคอฟัน แล้วออกแรงสั่นเบา ๆ ไป - มาตามแนวนอน ด้วยระยะทางสั้น ๆ ประมาณ 20 ครั้งต่อตำแหน่ง โดยปลายขนแปรงอยู่ในตำแหน่งเดิม การออกแรงสั่น ลักษณะนี้เป็นการนวดเหงือกและทำให้คราบ จุลินทรีย์เกาะกับผิวฟันอย่างหลวม ๆ พร้อมที่จะหลุดออก ต่อไปค่อยบิดข้อมือให้ขนแปรงปัดตามแนวยืนไปทางด้านบดเคี้ยวการทำเช่นนี้จะกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากร่องเหงือกได้ดี สำหรับการแปรงด้านบดเคี้ยว ให้ถูไป – ถูมา ในช่วงสั้น ๆเอกสารอ้างอิง
ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา.(2544). โรคปริทันต์และกระบวนการรักษา. กรุงเทพมหานคร: เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์.


อ.ทญ.รัชนู รูปทรง
อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ش : 14 Ҿѹ 2551 
 
ชื่อจริง
นามสกุล
สำหรับประชาชนที่ต้องการ ตรวจสอบว่า
เป็นทันตแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่

หน้าแรก ประชาชน  |   ติดต่อทันตแพทยสภา  |  แผนผังเว็บไซต์  |   Web Directory  

Copyright © The Dental Council. All rights reserved.1998 - 2009 best view for IE 6.0 1024X786 pixels Powered by ECGATES